Permakulturprojekt

Är du medlem och vill du se ditt projekt på kartan? Kontakta oss (kurser@permakultur.se) med namn på projektet samt ett par korta meningar som beskriver er verksamhet. Ev kontaktuppgifter: Tfn, mail, hemsida. Vi hör av oss när vi lagt till er!

Lista över Svenska Permakulturprojekt. Klicka på rubriken för att komma till projektets hemsida.

Ekocentrum Mobodarne
Växhusets Ekocentrum är ett ekologiskt demonstrations- och utvecklingsprojekt i Söderhamns kommun. Vi arbetar med permakultur för en hållbar utveckling. Att lära oss att fånga in och utnyttja solen för att skapa sunda och välmående bosättningar är vår mission. Ekocentrum drivs av Växhuset Ord & Jord.Kontakt: ralf.palmpers@vaxhuset.se

Lustträdgårdens förskola
År 2014 tog förskolan norr om Ljungskile klivet mot mer hållbarhet med en permakulturträdgård. Personalkooperativet och reggio emiliainspirerade förskolan Lustträdgården hade sedan tidigare tillämpat mycket återbruk och kreativa lösningar och inspirerat genom sin unika pedagogik och sitt engagemang. Idag finns en 400kvm stor trädgård i tre etager med runt 20 träd, en mängd buskar och annat. Barnens lek och lärande är integrerad i trädgården som sjuder av liv. Nyfikna får gärna kontakta permakulturdesigner för visning! På hemsidan finns projektet beskrivet i mer detalj med bilder och text.
Angelica af Ekenstam, utbildad biolog och certifierad permakulturdesigner, info@angelicaafekenstam.se, 0723-505545, www.angelicaafekenstam.se

Ecotopia
Ecotopia på Österlen är ett kunskapscentrum (icke-kommersiellt) för medskapande av en hållbar framtid. På 7 hektar presenterar Ecotopia hållbara lösningar i naturlig miljö och en mer självhushållande och ekologisk livsstil. Hållbara lösningar som skogsträdgård, ekobygge, kombinerat solvärmesystem, kretsloppsavlopp etc. Ecotopia med utställning, ekofik och ekoboende anordnar kurser, workshops, temakvällar och guidade visningar. Kontakt: info@ecotopia.se

Ekbackagård
En på grönsaker självförsörjande permakulturgård. Gården är på väg till att utvecklas till en Ekoby. Katrin Schwere (certifierad permakultur designer) undervisar i både hantverk (som tovning, pilflätning, tillverkning av salvor och tvålar, sy nytt från gammalt, mm.) och odling av grönsaker samt deras lagring, föradling och tillagning, såsom djurhållning (höns, får getter). Hon leder kvinnocirklar och andra talcirklar. Holger Schwere förmedlar kunskaper i ekologiskt/hållbart bygge (hus/tinyhus/torrdass med urinseparation) och isolering (hampa/cellulosa/lin/ull/spån) samt att använder spillvirke på bästa sätt. Madeleine Mayer är vår sociolog och tar hand om allas välmående med Yoga och meditation och är ansvarig för våra utländska besökare.
e-mail: ekbackagård@gmail.com
telefon 0480-441004

Flogsta Food
Flogsta Food är en ideell förening som jobbar för att förbättra jord och förstärka sociala nätverk i Uppsala. På en jordplätt på ungefär 900kvm brukas 38 odlingslotter och en gemensam trädgård med två växthus. Arbetsdagar, workshops, fröbytardagar och skördefester är vissa av de aktiviterna som föreningen organiserar. Kontakt: flogstafood@gmail.com

Folke Günther
Han är systemekolog, hemsida med mycket vass och precis miljöinformation på svenska och engelska. Han bloggar även här – http://folkegunther.blogspot.se/.

Folkodlarna
Sedan vintern 2009/2010 driver ett 20-tal personer gemensamma trädgårdsparker i Skarpnäck. I trädgårdsparkerna odlar vi främst ätbara växter. Med gemensam menar vi att vi gemensamt delar på arbetet och skörden. Parkerna är öppna platser för alla, både deltagare som arbetar och folk som bara vill vistas där. Upplägget är gjort så att alla deltagare inte behöver stå där hela sommaren och rensa ogräs och plantera sallat. Istället delar vi kravlöst på arbetet och lär varandra om odling och saker som har med det att göra, för att på så sätt hjälpa varandra att ta egna initiativ, förstå vad som händer i odlingarna och dela på lyckan av att göra en trädgård välmående. Bland oss har vi flera utbildade trädgårdsmästare och andra med relevanta kunskaper för att göra våra trädgårdar spirande och alla som är med blir kunniga och engagerade. Kontakt: vi@folkodlarna.se

Hirviland
Föreningen Hirvilands vänner vill värna om en hållbar utveckling i ett vidare perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Visionen är att Hirviland blir en levande demonstrationsplats för lärande om hållbar utveckling.

Holisticgardening.se
Drivs av Maria Svennbeck, certifierad permakulturdesigner, lärare och ordförande i föreningen Permakultur i Sverige. Maria håller regelbundet kurser och föredrag i ämnena permakultur, aquaponics, stadsodling och hållbar utveckling.

Holma Folkhögskola
Huvudman för Holma Folkhögskola är en ideell förening, bestående av sju organisationer. Föreningens ändamål är att: utgående från konkreta exempel genom inspiration, undervisning, praktik och annan folkbildningsverksamhet ge redskap att förverkliga ett ekologiskt hållbart samarbete med naturen. Föreningen skall vara en aktiv del i samhällsutvecklingen. Sök kurser från hemsidan.

Hälsogården, Luleå
Ekoringen är en ekonomisk förening och socialt företag som driver Hälsogården i Gäddvik utanför Luleå och även verkar i stockholmstrakten. Människor och husdjur, odling av grönsaker och vall kan bilda ett socialt och ekologiskt system som ger mat och hälsa på ett hållbart sätt. Ekoringen driver även utbildning. Kontakt: Birgitta Rehnberg birgitta@merfritid.nu 070 7571120, Nils Tiberg, nils@halsogarden.se 070 3597672.
”Gemenskapsodling” inom en ideell förening, Kretsloppsföreningen Maskringen. Stadsnära jordbruk med trädgårdsodling och höns och med frö som kulturlandskapare. Gäddvik 0920-88 38 88.

Kampetorps ekoby
Kampetorp är en liten gård i Bullaren, i norra Bohuslän. Här bygger medlemmarna ekologiska hus, en del i lösvirke, andra i lera och halm. En skogsträdgård är under uppbyggnad.

Kickis Trädgård
Ett långsiktigt permakulturprojekt och ett litet företag som erbjuder permakulturinspirerad trädgårdshjälp av allehanda slag. Kickis Trädgård är också en Kärngård i stan som du är välkommen att besöka efter överenskommelse. Vi har bland mycket annat lång erfarenhet av frigående höns i stadsmiljö. kicki.bobacka@gmail.com 046-14 06 67

Kosters trädgårdar, SydKoster
Vinner av årets Hållbara Krog 2012 vid Restauranggalen. Permakulturträdgård, upplevelse-trädgård. Här finns ett mysigt trädgårdscafé, grönsaker, grönrehabilitering, en skogsträdgård, musik uppträdanden, guidningar, kurser, plantor och en och annan konstutställning, får, ankor, kaniner och höns. Kontakt: 0526-205 99 ; info@kosterstradgardar.se

Naturbruket Siljan
Ätbara trädgårdar, hyggesfritt skogsbruk och uthållig fårhållning, det är det som är Naturbruket Siljan, Bockgården. Bondgård och kunskap för ett uthålligt naturbruk. Ett familjeföretag vid Siljans strand i hjärtat av Dalarna.

Nätverket Mykorrhiza
Nätverket Mykorrhiza startades av en grupp unga som anser att det behövs en rörelse i Sverige som med praktiska metoder verkar för förändring genom lokal försörjning. Vi ville starta rörelsen för att med fokus på lokal matproduktion kunna arbeta med frågor som miljö, hälsa och global solidaritet.

Vi skapar detta nätverk med autonomi och bygger det som en organisk struktur. Mykorrhiza är aktiva i Malmö, Göteborg, Alnarp, Värmland och Örebro. Kontakt: info@mykorrhiza.se

Odla i stan
Vi är en ekonomisk förening som bildats som en avknoppning från det nedlagda projektet Barn i stan på Seved. Föreningen heter Stadsodling i Malmö ek förening men arbetar under verksamhetsnamnet Odla i stan.Odla i stan arbetar med att på ett långsiktigt hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter.
Vi har växt fram sen 2009 med säte på Seved men verkar även i andra bostadsområden som t. ex. på Rosengård, på Nydalaskolan samt i Slottsträdgården.

Orreviks Gård
Ung gård på gammal plats, för naturspaning, naturförbindelse och naturinvolvering…

Permakultur Stjärnsund
Ett center för permakulturlärande i Södra Dalarna. Ett flertal projekt är kopplade till centret som arbetar tillsammans för att bygga upp demonstrations- och forskningsplatser om permakultur och skogsträdgård. Permakultur Stjärnsund anordnar även kurser och workshops och har etablerat ett offentligt permakulturbibliotek. Permakultur Stjärnsund tar även emot volontärer.

Permapilot
Ett Leader Linné finanserat projekt som består av tre delar: Synvända, Certifieringskurs och Verksamhetsutveckling inom Permakultur i Kronobergs län. För mer info: maria.richter.simsek@gmail.com

ridgedale PERMACULTURE
ridgedale PERMACULTURE is a pasture and perennial crop based beyond-organic local food producer and dedicated educational hub in Va¨rmland, Sweden. A flagship project for the region, ridgedale PERMACULTURE is Scandinavia’s first Keyline designed farm and a world class education provider in the fields of Permaculture & Regenerative Agriculture. The farm is government subsidy free and aims to demonstrate viable regenerative economy & livelihood. Contact: integralpermanence@gmail.com

Rikkenstorp
Rikkenstorp är en 400år gammal gård där kultur och naturvård möter framtidsutveckling i form av aktiv användning av Permakulturens principer i odlingarna samt stuguthyrning och kursverksamhet. Kontakt: info@rikkenstorp.se

Skogsträdgården på Holma
Holma skogsträdgård är en demonstrationsträdgård som står öppen för allmänheten. Trädgården har anlagts för att visa vad skogsträdgårdar har att ge i flera olika sammanhang. Här testas olika odlingsmetoder och en rad nya växter. Anläggandet av trädgården startade hösten 2004. Projektet fick stöd från Jordbruksverket.
Guidad visning för grupper går att ordna. Förfrågningar om detta riktas till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

Solberga gård
Solberga gård ligger på Öland, ca en halvmil från Borgholm. Här kan du bo, äta och handla gårdens produkter. Hela gården drivs ekologiskt med KRAV-kontroll sedan 1988. Kontakt: stefan@solbergagard.se

S:t Hansgården
S:t Hansgården är en fritidsklubb med djur för barn i åk 4 – 6. Vi tar emot barn från alla skolor på Norra Fäladen. Miljö och permakultur är saker som ligger oss varmt om hjärtat. Djurhuset är öppet för allmänheten. Kontakt: Lennart Pranter, Lund, 046-35 53 20.

Stadsjord
Stadsjord i Göteborg grundades av Niklas Wennberg som ett grupparbete för att ta klivet från snack till handling. Från utredningar och formuleringar till att skaffa de första grisarna med trynena i jorden 2009 i Högsbo. Stadsjord fungerar som kunskapscentrum, kraftkälla och inspiratör för att utveckla en högre självförsörjningsgrad av mat, demokrati och kvartersvärme i svenska tätorter. Kontakt: Niklas Wennberg 0703-70 80 04, niklas@stadsjord.se

Stadssallad
Klara Hansson arbetar genom Stadssallad med temat ”Den Ätbara Staden”. Permakultur, stadsodling och stadsplanering, vilda ätliga växter mm. 0704-406504. klara@stadssallad.se

Suderbyn Ekoby på Gotland
5 hektars lantbruk 7 km utanför Visby. Nu börjar vi planera anläggandet av en stor permakulturskogsträdgård och enkelt boende.

Synvända
Föreningen Synvända är en ideell förening som verkar för att sprida praktiskt och teoretisk kunskap om permakultur. Syftet är göra kunskapen om permakultur tillgängligt för både erfarna Permakulturister och nybörjare. Föreningen Synvända är också ett nätverk och vill stödja landsbygdsutveckling och möten mellan människor ifrån olika generationen och landsbyar. Synvända är ett evenemang som har som mål att förflytta sig till olika platser i Sverige varje år.

Thermaenius Arkitektkontor
Bertil Thermaenius, arkitekt och permakulturdesigner.

Tillväxt
Tillväxt är ett nätverk för människor som med spaden i handen vill göra Stockholm till en mer hållbar stad. Det gör vi genom att plantera ut ätbara växter, träd och buskar i parker, på trottoarer, gator, innergårdar, ja var som helst! På så sätt vill vi inspirera folk att börja odla mer själv så att vi får en stad med närodlad frukt, bär och nötter. Kontakt : riktig@tillvaxt.org

Trädgården vid Valegården
I samarbete med föreningen Verkstan jobbas det på Valegården i Uppsala för att skapa en utomhus miljö som lyfter fram och bygger på de existerande verksamheterna på plats. Visionen är att skapa en visningsträdgård för permakultur och stadsodling, odla mat åt kaféet, använda bara lokal, förenyelsebara och återvunna resurser (så gott det bara går) och att skapa nya social ytor och nya utbildningsmöjligheter. Kontakt: cwegweiser@yahoo.com

Vild Kultur
Lek med naturen på fullt allvar. Miki Dedijer ägnar sitt liv åt att hjälpa människor knyta starkare band till naturen. Orreviks Gård 310 – 45196 Uddevalla – tel.0708159259