LAND – Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

 

Det bästa sättet att förstå permakultur är ofta genom att se det i praktiken. Därför har LAND-nätverket skapats, med syfte att tillgängliggöra ett offentligt lärande- och demonstrationsnätverk i Sverige.

LAND (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) är ett nätverk av demonstrationsgårdar/verksamheter/platser för permakultur. LAND visar vad permakultur är i praktiken på ett säkert och inspirerande sätt,  bl.a. för besökare, praktikanter och volontärer. Demonstrationsplatser som är knutna till LAND-nätverk i exempelvis England och Danmark, ökar kompetens kring framtidsfrågor om hållbarhet, ekosystemtjänster, matsäkerhet, naturturism och lärande i praktiken. Demonstrationsplatserna kan också ge möjligheter till ökad självförsörjning på gården och andra arbetstillfällen på landsbygden.

 

Permakultur Sverige har nu tillsammans med Danmark, Finland och Estland fått medel från Nordplus för att börja arbetet med att organisera ett nätverk av demonstrationsställen inom permakultur, i varje land. Därför vi vill nu i Sverige veta vilka som är intresserade att vara med i nätverket. Det behöver inte vara gårdar – i Danmark finns parker och en handelsträdgård som är med och demonstrerar permakultur.

Varje demonstrationsställe måste möta vissa kriterierPermakultur Sveriges LAND-grupp arbetar med dessa kriterier kontinuerlig för att få dessa att passa för svenska förhållanden

Är du intresserad? Skriv en intresseanmälan till Chris Druid sekreterare@permakultur.se