Artiklar

Nyheter

 

Mejlgrupp för alla som är intresserade av Permakultur i Östergötland med omnejd!

Nu har det startats en mejlgrupp om permakultur i Östergötland med omnejd. Gruppen är till för alla som är intresserade av och/eller arbetar med permakultur på något sätt. Vår vision är att vi tillsammans ska kunna utveckla permakultur både i vår närmiljö och i vår regionala miljö. Mejlgruppen ger oss möjlighet att lära känna varandra, utbyta information och kunskaper samt skapa möten eller aktiviteter m.m.
Välkommen att ansluta dig och för att gå med går du till: https://groups.google.com/forum/#!forum/permakultur-ost
Där kan man sedan klicka på "Prenumerera på den här gruppen" för att ansöka om medlemskap.
MVH/Jan och Andreas
 

Vill du medverka i Permakultur i Sveriges monter på Trädgårdsmässan 26-29 mars?

Den Nordiska mässan är den 26-29 mars kl 9-18, onsdag 25 mars bygger vi montern. Föreningen har ett antal gratisbiljetter att dela ut för den som vill stå några timmar i Permakultur i Sveriges monter och sedan besöka resten av mässan utan att behöva betala inträde. Ju fler vi är desto bättre!

Mejla Chris Druid, sekreterare, chris.druid(snabela)gmail.com om du vill vara med innan 5 mars, så får du också info om när nästa planeringsmöte är om du även vill engagera dig i planeringen. Idéer till utställningen i montern (20 kvm) med endast en vägg välkomnas varmt! Det kan vara ett fint sätt att lära känna andra permakulturintresserade och aktiva. Hoppas att du hänger på eller att vi ses där! 

Referat från Nordiskt permakulturmöte 2014 i Växhuset, Mobodarne, Söderhamn, Sverige

med deltagare från Sverige (26), Norge (2), Danmark (2), Finland (2), och Island (1).

Diplomprocessen

Maria Svennbeck föredrog förslaget om en mer strukturerad diplomprocess som skickats ut före mötet. Det är egentligen inga större förändringar, förslaget har förtydligat och förenklat i processen genom att ge klara och definierade kriterier. Förslaget fyller luckor i det gamla systemet. Diplomandernas färdigheter ska diplomeras, inte bara processen. Dokumentation behövs, det är inte bara slutresultatet som räknas. Förslaget är ett hjälpmedel för diplomander, inte ett regelverk. Mötet ansåg att förslaget med dess kategorilista bra. Det nordiska samarbetet stärks genom att ha en gemensam diplomprocess.

LAND projektet

Catherine Dolleris presenterade LANDprojektet (lärande och nätverksdemonstrationsprojektet) i Danmark. I England har 70 Learning and demonstrations sites satts upp och har haft 32000 besökare. Där kan man se permakultur i aktion, inte bara som på youtube filmer. Miljödepartementet i Danmark stöttade en koordinator och fem land centra, 25 aktiviteter, materialer och transport. I maj-september 2014 hade de första tre LAND centra över 1000 besökare. Man hade en tre-dagars land assessment workshop i Köpenhamn i början på projektet. På varje landcenter har man en bok om besökare och hopps få ut statistik därur. I England har man ett besöksprojekt där skolklasser etc kan få resan till ett landcenter betald.
Cathrine har ansökt om EUmedel att fortsätta projektet tillsammans med andra länder, t ex UK, Frankrig, Tjeckien, Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Island och Polen. Man kan även ansöka om medel från t ex Nordiska rådet.
Cathrine uppmanar att man finner koordinatorer för Norge och Sverige också. Hun kan hjälpa LAND projektet i gång, speciellt om hon fått mer projektpengar. Island och Finland uttryckte intresse genom närvarande deltagare. http://permakultur-danmark.dk/nye-diplomer/

Nordiska institutets möte

Närvarande:
Sverige: Maria Svennbäck, Klara Hansson, Martin Gustafsson, Chris Druid, Helena von Bothmer och Guy Miklos
Danmark: Catherine Doleris och Esben Schultz
Norge: Eivind Bjørkavåg och Julio Perez Diaz  

Nordiska institutets möte godkände förslaget om diplomprocessen från gruppen (Hege S, Nina B, Jan B, Frederica M, Annevi, Klara H, Maria S, Catherine D och Poul Erik) som tillsattes på Nordiska mötet 2013.

Nordiska institutets möte hade en lång diskussion om varje nationell permakulturförening kan sätta regler för permakultur som måste följas, till exempel för vem som kan ha ansvar för PDC kurser, speciellt om de går på tvärs med vad Mollison och hans närmaste uttryckt i närtid.

Nordiska institutet gjorde följande uttalande från mötet:
Nordiska Institutet anser att permakultur är i ständig utveckling. Institutet erbjuder riktlinjer vilka bidrar till en kvalitetssäkring och vägledning inom permakultur.

Nordiska mötet antog uttalandet i full enighet.

NM diskuterade även om man ska ha kommentarssidor på nätet där de som gått kurser i permakultur kan kommentera kurserna. Avsikten är att kvalitetssäkra kurserna eftersom det börjat i Sverige, som tydligen är vanligt i USA, att ha med religion och/eller metafysik i kurserna. I USA står på många permakultursidor uttryckligen att religion och metafysik inte ingår i permakultur.

Tidskrift för permakultur

Esben berättade lite om hur de arbetar. Mycket positiv kritik om tidskriften. Den enda negativa kritik som riktades mot tidskriften var från svenskarna som påpekade att den svenska översättningen måste korrekturläsas av någon i Sverige.

Nordiska mötet (NM)

 • föreslår att diplomering kan göras i samband med Nordiska mötet eller i samband med permakulturfestivalen.
 • beslutades att NM avhålls på max en och en halv dag, den tid som behövs för diplomering är därutöver.
 • Beslutade att NM hålls under vintern, när de flesta har mer tid.
 • Tiden för nästa NM är november 2015 (i Norge) och därefter kommande möte planeras vara i januari 2017.
 • Den norska styrelsen meddelar var och när i november 2015 nästa NM är.

På Nordiska mötet 2014 provades att dra ned tiden för diplomering till en timmes presentation och en kortare överläggning för närvarande diplomerade att besluta om godkännande. Frågor om diplomarbetet antogs kunna tas under den sociala gemenskapen. Mötet enades om att presentationstiden är för kort och att frågor behöver kunna ställas av alla närvarande efter presentationen, dvs återgång till tidigare regler för presentation vid diplomering.

På fredagskvällen presenterades Ekobyn växhuset, visionen om den goda byn. En familj, som kan distansarbeta, har nu bildat Ekobyn Växhuset tillsammans med Ralf och Sonja Palmpers. Familjen håller på att bygga ett mindre trähus, som de kan bo i när de bygger sitt permanentboende. Man börjar bryta odlingsmark genom att ha grisar på ett fält. Planer finns för 5 familjer att bo på egna avstyckade tomter på området.

Guy Miklos, svensk/engelsk med en permakulturgård i norra Portugal, presenterade de designer, som ingick i hans engelska diplomering veckan innan. Han bjöd på en fin satirisk uppvisning av de designbilder han visade den engelska diplompanelen. Datorbilderna var superba och föreläsningen mycket intressant.

Landrapporter:

Norge
Eivind Bjørkavåg föredrog den norska landrapporten. Norsk permakulturforening har omtrent 160 medlemmer, 5 diplomholdere og 14 medlemmer i styret. I løpet av det siste året har vi hatt 3 PDC-kurs, ett på Tjøme/Nesodden/Koster, ett i Hardanger og ett i Bærum. Vi har hatt en rekke kortere kurs og seminarer, inkludert et kort design kurs med Aranya fra England, og har sendt ut regelmessige nyhetsbrev, kursoppdateringer og det danske permakulturbladet. Under året Jan Bang har bildat en diplomgrupp som han har hand om.

Sverige
Martin Gustafsson föredrog landrapporten för Sverige.
Sverige har 210 medemmar. Det var 67 st 2013 som inte betalade medlemsavgiften i år. Det var 48 st 2012 som inte betalade i år.

Styrelsen består av: Maria Svennbeck (ordförande), Chris Druid (sekreterare), Klara Hansson (ny kassör), Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson

På hemsidan finns listor med diplomerade och diplomander.
De 5 diplomhållarna i Sverige är: Bertil Termænius, Helena von Bothmer, Lennart Pranter, Esbjörn Wandt, Peter Norrthon.

Ett 10-tal PDC kurser har hållits på olika ställen i landet: Ridgedale, Stjärnsund, Skattungbyn, Hassela (Småland), Skåne, Blekinge...
Antalet introduktionskurser ökande, minst ett 20-tal, över landet.

Permakulturföreningen deltog i olika mässor etc: Trädgårdsmässan i Älvsjö; Futureperfect (på Grinda i Stockholms skärgård); Stadsodlingsfestival i Stockholm

Permakulturföreningen har samarbete med andra organisationer bl a REALS-projektet http://realsproject.org/ och European Permaculture Teachers Partnership http://permateachers.eu/

Jan Gustafsson-Berge har kartlagt permakulturföreningens historia, från starten i början på 90-talet. Han håller på att skriva en bok om permakultur på svenska.

Vi finner ett ökande intresse i permakultur och kurser hålls mer spritt i av landet.

In Finland there is not yet any national organization for permaculture. Althoug there are few local assosiations with some very active people who organize meetings, happenings and courses.

http://permakulttuuri.ning.com/ is a forum where people can share their projects, pictures and experiences.

http://mikakestaa.wordpress.com/ Mikä kestää ry is an assosiation which name plays with the words: the name can mean both “What takes so long” and “What is sustainable”. Mikä kestää ry also organizes meetings. Old farm called Koroinen which is located in Turku (http://koroinen.org/) is taking important place into finnish permaculture learning and teaching. From the area you can find a beginning of a forrest garden and other permacultural solutions.

There has been two PDC:s in Finland during 2014. First was in the spring and it was held in the eastern part of Finland, Koli, with teacher George Sobol. Second course was also held in the Koli area, teachers were finnish Mari Korhonen and Ossi Kakko.
Among these we have permaculture-mailing list. If you want to join there send an empty messag to address Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. The list is mainly in finnish, though.

In the end: if you ever happen to be around, you are warmly welcome to visit our community in Livonsaari and to see some very interesting clayworks... http://yhteisokyla.net/
Terveisiä Livonsaaresta, Sanna

Island
Mörður Gunnarsson Ottesen berättade om permakultur på Island. Där hölls den första PDC kursen 1991 med Graham Bell och nästa PDC med 19 deltagare i juni 2014 på Alviðra nära Selfoss med Jan Bang och Kristín Vala som lärare (organized by Töfrastaðir, Tofrar.com and the university of Iceland). Under Nordiska mötet, på lördagen 2014-09-20, hölls det grundande mötet i Icelandic Permaculture association. Mörður blev invald i styrelsen, så Island hade en representant på Nordiska mötet. Föreningen hade på mötet 23 medlemmar och cirka 400 på facebook. Permakultur organisationen Töfrastaðir har redan elva permakultur events planerade under 2015 och två PDC.

Danmarks landerapport til Nordisk Møde 2014

Foreningen
Permakultur Danmarks har 25 års jubilæum i 2015 og det vil vi gerne fejre.
Hjemmesiden har løbende nyheder: http://permakultur-danmark.dk/

Medlemmer
I Danmark har vi nu 136 medlemmer. Bestyrelsen blev stort set udskiftet i april, så det er kun Cathrine Dolleris og en suppleant, der er fortsat. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
I Diplomlauget er der omkring 10 interesserede permakulturister, men der er ikke fundet en vejleder.

Årsmøde 2014
Der er afholdt årsmøde sammen med fem andre grønne organisationer i 2014. Der kom over 400 deltagere og det gav Permakultur Danmark en rigtig god eksponering og over 40 deltagere til Generalforsamlingen.

Nyhedsbrev
Der bliver udgivet nyhedsbrev 4 gange årligt.

Nationalt projekt
LAND – Læring og Netværk Demonstrationsprojekt for permakultur. Startet november 2013 efter bevilling af støtte fra Miljøministeriet. Strukturer, kontrakter, spørgeskemaer, vurderinger, workshop med Louise Cartwright fra UK, LAND kort på hjemmesiden, referater og dokumenter er aktiviteter i projektet. Ny ansøgning om fem workshops til kapacitetsopbygning af LAND centre og andre til Miljøministeriet afventer svar.

3 LAND center akkrediteringer:

 • Permakulturhaven Myrrhis, Karoline og Tycho, Djursland
 • Kærbakkens Permahave, Birgit Rothmann, Samsø
 • Byhaven 2200, Candela Vargas, København

4 LAND centre i process:

 • Skovhaven på Svanholm, Mira og Esben, Hornsherred
 • Naturplanteskolen, Aiah Noack, Hedehusene
 • Fejø Permakulturhave, Anne Moloney, Fejø
 • Karensminde, Kurt Holm, Bornholm

Nationale netværk
Udover det fælles landmøde i April 2014, er der tale om fremtidigt samarbejde med de fem organisationer og fælles årsmøde i 2016.

Internationale projekter
Permakultur Danmark er med i European Permaculture Teachers’ partnership – EU støttet læringspartnerskab med 12 lande, blandt andet Sverige og Finland. To års samarbejde er afsluttet i juli 2014. Møder i Tyskland, Slovenien, Portugal, England, Spanien, Danmark og Bulgarien. Stærkt netværk og mange nye projekter sat i værk.

Der er skrevet ansøgning til EU om mobiliteter (KA1). Ansøgningen er blevet godkendt. Det betyder at foreningen kan sende permakultur ”ansatte” på kursus i et andet EU land.

Der er også ansøgt om PLANT – Permaculture Learning Action Network Training (KA2). England er lead og Danmark, Frankrig, Tyskland og Tjekkiet er partnere.

Visionen er at have permakultur demonstrationscentre i hele Europa, med kvalitetssikring og vidensdeling.

Permakultur aktiviteter i netværket
Kurser
Der er siden sidste Nordiske Møde afholdt 2 PDCer, 1 introkursus (2 dage), 1 havebrugskursus (6 dage), 2 skovhavekurser, 2 Permaculture Educator’s Courses (8 dage).

Tidsskriftet
Tidsskriftet bliver nu udgivet i Danmark, Sverige og Norge, hvilket giver det en bedre økonomi.

Nordisk Permakultur Festival
Årets største nordiske permakultur arrangement blev afholdt på Friland. Der  var 150 deltagere, 35 workshops om permakultur. Internationale bands: Formidable Vegetable Sound System og Mal Web, samt Virelai fra Danmark. Et forrygende arrangement!

Vid tangenterna för Nordiska mötets referat:
Chris Druid

Varmt välkomna till Permakultur i Sveriges årsmöte den 28 mars 2015!

Dagen inleds för dem som vill med ett föredrag av Pella Thiel från Omställningsrörelsen, därefter gemensam lunch. Kl 13 öppnas årsmötet. Under mötet går vi bl a igenom en årsberättelse för det arbete som skett inom föreningen samt väljer ny styrelse, se dagordningen nedan. I år är det flera av styrelseledamoterna som kommer att bytas ut, och vi hoppas att dessa poster kommer att fyllas av nya engagerade, kloka personer! Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga via permakultur.se. Vi skriver ut ett mindre antal inför mötet men föredrar att spara på pappret!

Under året har det i olika sammanhang diskuterats värdet av att också ha ett visionsmöte för föreningen. De senaste åren har vi växt till runt 300 medlemmar vilket innebär nya möjligheter och utmaningar att ta tillvara på. För att så många som möjligt ska kunna vara med på visionsmötet är det förlagt till Permakulturfestivalen i Stjärnsund den 7-9 augusti 2015. (Årsmötet ska enligt stadgarna hållas innan den 1a juni, därför hålls dessa två möten vid separata tillfällen).
Mer info om festivalen: http://stjärnsund.nu/nordisk-permakulturfestival-2015-i-stjarnsund/

ÅRSMÖTE 2015
Klicka här för att komma till anmälan!
(https://docs.google.com/forms/d/1ZpWAUI06R9uur1L6jEdPLLVLE12kHo-bWXmadyamKG4/viewform?usp=send_form)

Datum: 
28e mars

Plats:
Musiksalen, Martinskolan, Hökarängen, Stockholm. Tag T-banan till Hökarängen, gå söderut på Pepparvägen och sväng höger på Munstycksvägen. Gå till gatan tar slut och blir en parkeringsplats till skolan. Musiksalen ligger genom den bortre huvudingången på huvudbyggnaden. Håll utkik efter Permakulturföreningens fold up!
Behöver du hjälp att hitta fram, ring ordföranden Maria Svenbäck på 0705-670022.
Karta via google maps:
//www.google.se/maps/place/Martinskolan+S%C3%B6ders+Waldorfskola/@59.251729,18.079642,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0xe26b37940a8476fc" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">https://www.google.se/maps/place/Martinskolan+S%C3%B6ders+Waldorfskola/@59.251729,18.079642,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe26b37940a8476fc

Program: 
10-12 Föredrag av Pella Thiel från Omställningsrörelsen
Mer info om föredraget finns här:
http://hoppbloggen.com/2015/02/19/omstallning-vagar-till-en-hallbar-rattvis-och-meningsfull-varld-med-pella-thiel/

12-13 Vegetarisk sopplunch till själkostnadspris, tillagad av skolans elever i klass 9. OBS! Vänligen anmäl ditt deltagandeså att vi kan beräkna antalet portioner soppa.
Lunch och fika kostar 120 kr
Eftermiddagsfika kostar 40 kr


13-15 Årsmöte

(15-18 Konstituerande möte för nya styrelsen)

Dagordningen följer föreningens stadgar, tillgängliga via denna länk:
http://permakultur.se/index.php?option=com_content&view=article&id=96:stadgar&catid=38:protokoll&lang=sv&Itemid=221

Utdrag ur stadgar:
§5 Årsmötet
Föreningen skall hålla årsmöte senast 1 juni. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller föreningen så
beslutar eller minst 20 av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Medlemmarna kallas till
årsmöte senast tre veckor innan.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. mötets behörighet
2. val av ordförande och sekreterare för mötet
3. val av justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
4. styrelsen och lokalavdelningarnas årsberättelser
5. revisorernas berättelse
6. ansvarsfrihet för styrelsen
7. fastställande av budget för påbörjat räkenskapsår
8. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
9. val av ordförande
10. val av övriga styrelseledamöter
11. val av revisor och revisorssuppleant
12. val av valberedning och sammankallande i denna
13. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
14. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte.

Väl mött!

Mvh Styrelsen 
genom Klara Hansson, kassör

Hälsning från HOPP - Hökarängens Omställning och Permakulturprojekt:

Hej kära Pemakulturmedlemmar
Den 28 mars bjuder vi in allmänheten och er till föredrag med Pella Thiel kl.10-12
Lunch serveras kl 12 och ert årsmöte börjar kl.13
Fika serveras halvvägs in i mötet.

Vi i HOPP har ett sammarbete med Klimatmat som gjort recepten till lunch och fika den 28
mars.

Föräldrar och elever i klass 5 på Martinskolan kommer att laga maten och servera oss.
Lunch och fika kostar 120 kr
Eftermiddagsfika kostar 40 kr

Lunch
Morot & kokossoppa med korianderkräm
Småbröd med grönkål och balsamicolök
Röbetshummus
Kaffe och te

Eftermiddagsfika
Rödbetskaka med citronglasyr eller
Chokladboll med torkad frukt och nötter
Kaffe och te

För bästa planering behöver vi veta hur många av er som vill
-gå på föredraget med Pella
-vilka av er som vill äta lunch/fika och
-vilka av er som enbart vill ha fika.
Vänligen mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åk med buss till International Permaculture Convergence i London i september 2015! - Boka nu!

ipc

Den 10-16e September 2015 är det dags för den stora internationella permakultursamlingen, IPC! Denna gång i Storbritannien.

Det är en fantastisk möjlighet att träffa och nätverka med permakulturpraktiserande från hela världen och ta del av workshops med många av de största namnen inom permakultur internationellt. Här kan du läsa mer om evenemanget https://ipcuk.events/Vi i norden vill så klart vara på plats, och nu håller vi på att arrangera med en gemensam resa till och från IPC.

Den gemensamma bussen rullar den 9e September kl. 08:00 från Köpenhamn, via Amsterdam, till London. Vi kommer tillbaka till Köpenhamn igen kl. 20:30 17e September. För att göra det enkelt för alla att åka tillsammans så kommer vi erbjuda gratis övernattning för så många som möjligt som vill med, från 8e till 9e September i Malmö och Köpenhamn (med omnejd). Allt som allt kostar resan tur och retur mindre än 2000kr, och med en bra mängdrabatt förhoppningsvis mycket mindre.

Med andra ord: Om vi är fler så kan vi säkert få det billigare. Om du vill åka med så anmäl intresse så snart som möjligt till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälningar är preliminära och gäller gratis övernattning och ett billigare busspris. Bindande anmälan sker sedan i januari 2015.

Hoppas att vi ses där!

 

Hoppas att vi ses där!

Underkategorier