order motilium online without prescription

Artiklar

Historia

 

Det var Bill Mollison (läraren) och David Holmgren (studenten) som myntade och knöt samman flera tankar för ekologiskt leverne i begreppet Permakultur medan de båda, i slutet av 1970-talet, bodde och experimenterade på en gård och var anställda på Universitet på Tasmanien, Australien.

 

Det blir en bred kunskapssfär av teori i praktiken, med odling och samhällsplanering i botten. Man utgår från platsens egenskaper och läge, och ser på hur de fem elementen; eld/energi, vatten, luft,  jord och människor flödar genom platsen.


Bilden visar elementen och kretsloppen, och i många fall är bilden fortfarande synonym med permakultur som rörelse på olika håll i världen.


Eftersom torka är en ständig faktor i stora delar av Australien, handlar en del om hur man samlar och använder vatten mer sparsamt. Det blir en teknik av diken i slänter för att hålla kvar vatten. De kallas Swales, och man planterar fleråriga växter på kanterna.

Visar vad en Swale är och hur den påverkar landskapet i längden. På engelska, 4,13 min:

http://www.youtube.com/watch?v=kPrfNVzDNME

 


Det var även viktigt att formulera nya odlingsstrategier, utanför den europeiska gödselkomposttaditionen, för torrt klimat där marktäckning är viktigare. Man tittar även på de utrymmeseffektiva odlingarna i sydostasien, som är grunden till ‘nyckelhålsodling’. - Använd lite utrymme och nå överallt smidigt.


Bill Mollison och David Holmgren har sedan många år gått skilda vägar, men båda håller fortfarande på med Permakultur. Till vänster Holmgrens version av hur principerna ska organiseras i en ‘blomma’.

 

Permakultur finns idag i flera tappningar för olika klimat, storlek, budget och inriktning. Det finns ett nyvaknat intresse, när fler blir varse klimatförändringar. En gryende politisk vilja att vända sig till de alternativa lösningarna för energianvändning. Därför är det viktigt att understryka att Permakultur syftar till att använda både ny teknik och att bygga vidare på tidigare kunskaper.

 

Nätverket av föreningar träffas både internationellt och inom Europa. Idag finns ett beslut att dessa träffar ska förläggas till utvecklingsländerna där Permakultur verkligen kan vara skillnaden mellan mat för dagen och planering eller svält och jordflykt.

Rapport från EUPC 6 i Slovakien 2001.

Översikt över tidigare Nordiska Möten.