purchase wellbutrin online, order kamagra online without prescription, kamagra without prescription, valtrex, no prescription needed zyban, purchase zyban online

Föreningen Permakultur i Sverige!

liten uddevalla   flowfood   384693 10150990023927399 909933880 n     

Vi utgör en del i ett större nätverk av föreningar som alla jobbar för att visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt. Permakultur är framförallt ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

·      Omsorg om Jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.

·      Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

·      Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist

       sätt.    

Permakulturdesign  kan också ses som ett system som organiserar allt vi behöver som mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi tex.

Det stora värdet med permakultur är att det inte är en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det. Permakultur visar vägen mot ett hållbart samhälle.

Föreningen håller regelbundet kurser i regi av Certifierade och Diplomerade medlemmar. En del av dem är samarbeten över landsgränser, andra går över lång tid. Titta under Utbildning för att hitta en kurs som passar dig. 

Under projekt finns en lista över permakulturprojekt och företag i Sverige.

Föreningen deltar i nordiska, europeiska och internationella konferenser och lokalavdelningar finns i Stockholms län, Skåne och Bohuslän.

 

Senaste nytt

12/10/2015 av Annevi S
sveriges-forsta-agroforestrykongress-goteborg-13-15-nov   Agroforestry ger en ny möjlighet för stad och land till lokal ekologisk, klimatsmart, social hållbarhet och ekonomi. Med kunskap från hela världen och hela landet möts vi för att bi-dra till grön stads- och landsbygdsutveckling. Välkommen till en historisk kongresshelg.  Kongressen vänder sig till dig som på olika vis arbetar med stads- eller landsbygdsutveckling/...
21/09/2015 av Annevi S
Nordisk treff er de Nordiske foreningenes felles-møte. Møtet er åpent for alle som er interessert i permakultur! Nordisk treff er en fin anledning til å møte nordiske permakulturvenner og få innblikk i hva som skjer i vårt nordiske felleskap. Vi møtes på Kinnsåsen ved Årungen, Syverudveien 50, i Ås kommune. Dette ligger ca 30 minutter fra Oslo sentrum og er i...
07/09/2015 av Annevi S
fooddiversity-prestudy-launches-at-sambruket-in-skane The New Baltic Sea Region partnership explores benefits of integrating biodiversity into small-scale food production to enhance food security The Food|Diversity Pre-Study Project had an energetic start at its kickoff meeting held August 19th-21st on the beautiful grounds of Sambruket i Sösdalabygden (previously named Södra Rörums Sambruk)in the small village of Norra Mellby, located 3 km outside...