Föreningen Permakultur i Sverige!

liten uddevalla   flowfood   384693 10150990023927399 909933880 n     

Vi utgör en del i ett större nätverk av föreningar som alla jobbar för att visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt. Permakultur är framförallt ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

·      Omsorg om Jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.

·      Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

·      Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist

       sätt.    

Permakulturdesign  kan också ses som ett system som organiserar allt vi behöver som mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi tex.

Det stora värdet med permakultur är att det inte är en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det. Permakultur visar vägen mot ett hållbart samhälle.

Föreningen håller regelbundet kurser i regi av Certifierade och Diplomerade medlemmar. En del av dem är samarbeten över landsgränser, andra går över lång tid. Titta under Utbildning för att hitta en kurs som passar dig. 

Under projekt finns en lista över permakulturprojekt och företag i Sverige.

Föreningen deltar i nordiska, europeiska och internationella konferenser och lokalavdelningar finns i Stockholms län, Skåne och Bohuslän.

 

Senaste nytt

22/02/2015 av Annevi S
Dagen inleds för dem som vill med ett föredrag av Pella Thiel från Omställningsrörelsen, därefter gemensam lunch. Kl 13 öppnas årsmötet. Under mötet går vi bl a igenom en årsberättelse för det arbete som skett inom föreningen samt väljer ny styrelse, se dagordningen nedan. I år är det flera av styrelseledamoterna som kommer att bytas ut, och vi hoppas att dessa poster kommer att fyllas av nya...
18/01/2015 av Marcus N
referat-fran-nordiskt-permakulturmote-2014-i-vaxhuset-mobodarne-soderhamn-sverigemed deltagare från Sverige (26), Norge (2), Danmark (2), Finland (2), och Island (1). Diplomprocessen Maria Svennbeck föredrog förslaget om en mer strukturerad diplomprocess som skickats ut före mötet. Det är egentligen inga större förändringar, förslaget har förtydligat och förenklat i processen genom att ge klara och definierade kriterier. Förslaget fyller luckor i det gamla systemet....
23/11/2014 av Annevi S
ak-med-buss-till-international-permaculture-convergence-i-london-i-september-2015 Den 10-16e September 2015 är det dags för den stora internationella permakultursamlingen, IPC! Denna gång i Storbritannien. Det är en fantastisk möjlighet att träffa och nätverka med permakulturpraktiserande från hela världen och ta del av workshops med många av de största namnen inom permakultur internationellt. Här kan du läsa mer om evenemanget https://ipcuk.events/Vi i norden vill så klart vara...

Nyheter från The Permaculture Research Institute