#raxyxczn no prescription, cost of #gswczej, kamagra without prescription, price of #nslenb, valtrex, buy #adlyszrsnv, #ijtnn online buy

Föreningen Permakultur i Sverige!

liten uddevalla   flowfood   384693 10150990023927399 909933880 n     

Vi utgör en del i ett större nätverk av föreningar som alla jobbar för att visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt. Permakultur är framförallt ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

·      Omsorg om Jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.

·      Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

·      Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist

       sätt.    

Permakulturdesign  kan också ses som ett system som organiserar allt vi behöver som mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi tex.

Det stora värdet med permakultur är att det inte är en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det. Permakultur visar vägen mot ett hållbart samhälle.

Föreningen håller regelbundet kurser i regi av Certifierade och Diplomerade medlemmar. En del av dem är samarbeten över landsgränser, andra går över lång tid. Titta under Utbildning för att hitta en kurs som passar dig. 

Under projekt finns en lista över permakulturprojekt och företag i Sverige.

Föreningen deltar i nordiska, europeiska och internationella konferenser och lokalavdelningar finns i Stockholms län, Skåne och Bohuslän.

 

Senaste nytt

23/06/2015 av Marcus N
permakultur-omsta-llning-och-reals-i-almedalen   program almedalen permakultur omstallning reals.pdf
31/05/2015 av Annevi S
There are only 60 tickets left for the Nordic Permaculture festival and it is the last day of the early bird price today 31st of May. Don´t miss out, it will be rockin! You can find the preliminary festival program here http://stjärnsund.nu/nordic-permaculture-festival-programme. More workshops, exciting evening activities and music performances will be coming up shortly! More information about the...
30/03/2015 av Annevi S
Nu har det startats en mejlgrupp om permakultur i Östergötland med omnejd. Gruppen är till för alla som är intresserade av och/eller arbetar med permakultur på något sätt. Vår vision är att vi tillsammans ska kunna utveckla permakultur både i vår närmiljö och i vår regionala miljö. Mejlgruppen ger oss möjlighet att lära känna varandra, utbyta information och kunskaper samt skapa möten...

Nyheter från The Permaculture Research Institute