Samarbeten

PolyCulture

Ett nytt Östersjöprojekt beviljades från Nordic Council of Ministers (NCM) i oktober. Polyculture: food resilience through biodiversity in local communities”. Projektet som kan bli 3-årigt startar 1 mars 2017. I projektet fortsätter samarbetet med partners i många östersjöländer som permakultur startade 2010. Ett internationellt möte kommer att hållas under Skördefesten i Lund 23-24 september 2017, Kicki Bobacka är kontakt för detta. Senare under hösten ansvarar Marcus Nordgren för ett seminarium i göteborgstrakten om frön och växtmaterial. Ett nytt inslag vi provar i detta projekt är webinars som Emilia Rekestad håller i.

Mer om Polycultureprojektet

ECOLISE

ECOLISE is a coalition of organisations engaged in promoting and supporting local communities across Europe in their efforts to build pathways to a sustainable future. The members of ECOLISE include international, national and sometimes regional networks of community-based initiatives, as well as other bodies engaged in European-level research, training, communications or other activities to support community-based action on climate change and sustainability. By bringing these organisations together, ECOLISE seeks to establish a common Europe-wide agenda and a platform for collective action.

ECOLISE hemsida
På Facebook
På Twitter

ECOLISE planerar att ha evenemang runt om i Europa för European Day of Sustainable Communities (EDSC) 23 September 2017. Hållbara initiativ och samhällen kan då visa upp sig för att visa på alla dessa initiativ, projekt och hållbara lösningar som faktiskt finns och leder till ett hållbart Europa.

De som vill vara med och göra något event anmäl er till sekreterare@permakultur.se .Mer information om arrangemanget här.

Läs Alisa Dendro’s ‘Report from ECOLISE training in Brussels’


Avslutade samarbetsprojekt

Food Diversity

Hur kan vi använda fördelarna med en hög biologisk mångfald för att öka matresiliens? Och hur kan socioekologiskt samspel berika och öka den biologiska mångfalden? Dessa var underliggande frågor i projektet FoodDiversity – en förstudie med syfte att bilda ett projektsamarbete inom matproduktion och biologisk mångfald i Östersjöregionen. Projektet innefattar organisationer i Estland, Ryssland, Polen, Vitryssland och Sverige. Södra Rörums Sambruk var projektägare och Permakultur i Sverige var samarbetspartner i projektet.

Läs mer om projektet här

Resultatet av blev det nu pågående (2017) projektet ‘Polyculture‘.

REALS

Permakultur i Sverige är ledande part i det internationella projektet REALS (Resilienta och ekologiska tillvägagångssätt för hållbar livsstil). Projektet syftar till att bygga nätverk och kunskap inom ramen för hållbar livsstil och stärkandet av resiliens inom Östersjöregionen. Projektet är ett samarbete mellan aktörer ifrån olika samhällssektorer och framför allt ifrån Sverige, Ryssland och Vitryssland, men har associerade partners även i Lettland, Litauen och Tyskland.

För mer information gå till projektets hemsida

twitter: REALS_BSR
facebook: https://www.facebook.com/realsproject

Senaste nyheterna från REALS hemsida:


EPT - European Permaculture Teachers Partnership

I__m_in_Est
A part of European Shared Treasure
I december 2011 började den långa ansökningsprocessen för Leonardo da Vinci “Learning Partnership” projektet där 15 europeiska länder deltar därav Sverige, Danmark och Finland. Initiativet togs av Sandra Kempe från Tyskland och Joe Atkinson från England som båda står som värdar för projektet. Syftet med projektet enligt ansökan är: “It aims to support the professional development of permaculture teachers. This relates to the Leonardo programme in 3 ways:

  • Increasing teachers’ own skills for employability;
  • Improving the quality of vocational education & training that those teachers deliver;
  • Developing the capacity of organisations to deliver courses, and thereby employ permaculture teachers.”

De länder som blivit beviljade sin ansökan plus några som väntar på besked träffades för första gången efter EUPC i Echerode i Tyskland början av augusti 2012. Från de nordiska länderna deltog Cathrine Dolleris och Karoline Nolsø Aaen från Danmark och Klara Hansson och Maria Svennbeck från Sverige. Övriga länder som var representerade var Tyskland, England, Frankrike, Portugal, Spanien, Holland, Finland, Slovenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Irland och Italien.

Projektet löper över två år och deltagarna kommer att träffas sammanlagt 8 gånger under denna period. Det sista mötet planeras till Danmark/Sverige i juli 2014.

Läs rapporterna från första och andra mötet här