Bli medlem i föreningen

Att bli medlem i föreningen Permakultur i Sverige kostar 300 kr/år för vuxna eller 150 kr/år för de som är exempelvis studerande, arbetssökande eller pensionärer. Betalar gör du till Plusgiro 233355-7. Det är viktigt att du anger ditt namn vid betalning och att du samtidigt skickar ett mail till ekonomi@permakultur.se där du uppger ditt namn, adress, telefon och mailadress.

Vad får man då som medlem?

Förutom att du som medlem är med och stödjer det ideella arbete som föreningen lägger ner för att sprida och stödja permakulturaktivitet i Sverige och internationellt , så får du som medlem även fina förmåner:

  • Som medlem får du den Nordiska Permakulturtidningen hemskickad till dig två gånger per år. Tidningen innehåller artiklar från både Norge, Danmark och Sverige. Alla artiklar är översatta till svenska.
  • Som medlem kan du köpa boken ”Permakultur i ett nötskal” med rabatt.
  • Som medlem får du informera om din permakulturverksamhet och kurser du anordnar på föreningens hemsida helt gratis.
  • Som medlem är du välkommen att på olika sätt engagera dig och söka pengar till projekt inom eller via föreningen. Om du har en idé om något du vill förverkliga genom föreningen så får du gärna kontakta oss.
  • Som medlem är du också varmt välkommen att delta på det årliga Nordiska mötet som är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra aktiva och inhämta inspiration från våra grannländers erfarenheter och projekt.

Ditt medlemskap möjliggör att vi kan fortsätta arbetet med att samla in och sprida information så att fler ska upptäcka permakultur i Sverige. Föreningen har som ambition att förbättra informations- och kontaktytor till de personer och organisationer som arbetar med permakultur idag och i det arbetet kommer intäkterna från medlemsavgifterna att göra stor nytta!

Här kan du läsa mer om föreningens arbete!