PDC – Västerbotten

18maj2019
06okt2019
Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

Pris 6000 kr

Välkommen till Västerbottens första PDC-kurs! Under fyra helger med mellanliggande webbaserade träffar och ett eget designarbete, fördjupar vi våra kunskaper om permakultur. Eftersom kursen sker i Västerbotten kommer vi att lyfta in designaspekter som är viktiga i vår kontext, som vinter, lagring av skörd och skog. De fyra helgträffarna (18-19/5, 15-16/6, 24-25/8, 5-6/10) kommer att vara på olika platser i Västerbottens kustland samt i centrala Umeå den första dagen. Även om vi väver in Västerbotten i kursen är den relevant för hela Sverige. Kursledare är Henrik Haller (diplomerad) och ett team med permakulturcertifierade ledare från Västerbotten; Christofer Englin, Isak Hultdin, Lotta Nilsson, David Wiljebrand och Jan Åberg. Mer information hittar du här: https://www.sv.se/globalassets/sv-vasterbotten/enhet-umea---egna-bilder/pdf-filer/pdc-prospekt-logga.pdf

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå

Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå / 072-595 49 24

Tillbaka..