PDC (Permaculture Design Certificate) kurs – Stockholm våren 2020

25jan2020
17maj2020
Bee Urban Evolution Lab, Garnisonen på Östermalm, Stockholm

Pris 6.500 kr ink moms

PDC (Permaculture Design Certificate) kurs – Stockholm våren 2020

25-26 januari, 15-16 februari, 14-15 mars, 25-26 april, 16-17 maj

 

Permakultur är ett förhållningssätt och designverktyg som utgår från naturens egna principer. Förhållningssättet grundas i etiska värderingar som rör människans roll i naturen, hur vi ska kunna tillgodose alla våra behov utan att tära på jordens resurser och också se till att dessa resurser fördelas rättvist mellan oss människor. Designverktygen är praktiska och lösningsorienterade och har som mål att skapa resurseffektiva och hållbara system för bland annat boende, energi- och matförsörjning.

 

På kursen går vi igenom permakulturens grundläggande begrepp med fokus på dess praktiska appliceringsområden och vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete, diskussioner, studiebesök och grupparbeten. Under kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Efter genomförd designuppgift utdelas ett internationellt erkänt certifikat i permakulturdesign, ett s.k. Permaculture Design Certificate.

 

Några av de ämnen vi kommer att gå igenom under kursens gång är permakulturens historia, etik & designprocess, jordbiologi, näringsämnenas kretslopp, makro- och mikroklimat, småskalig urban odling & självförsörjning, komposteringsmetoder, vatten- och avfallshantering, träd & skogsbruk, skogsträdgårdar, hållbart byggande och boende, biodling, ekosystemtjänster, omställning och lokal resiliens.

 

 

Huvudlärare är Maria Svennbeck, diplomerad permakulturdesigner och småskalig urban odlare. Gästlärare är Annevi Sjöberg och Martin Gustafsson (från Permakultur Stjärnsund), Pella Thiel (medgrundare av Omställningsnätverket), Varis Bokalders (ekoarkitekt och författare), Sanya Falkenstrand (lärare och urban självhushållare) och Pim Bendt (urbanekolog & föreläsare).

 

Plats: Bee Urban Evolution Lab, en takodling på Garnisonen på Östermalm med växthus och inomhus- och utomhusodlingar.

Anmälningar, mer information: m.svennbeck@gmail.com

Bee Urban Evolution Lab, Garnisonen på Östermalm, Stockholm

Maria Svennbeck / m.svennbeck@gmail.com

Tillbaka..