Introduktion till permakulturdesign, med särskilt fokus på vatten – Henån

10aug2018
12aug2018
Ålgård 445, 473 94 Henån

Från 13.00 till 15.00

Pris 1000 kr

Utan vatten inget liv. I takt med klimatförändringarna märker många delar av världen redan en uppenbar brist på detta vitala ämne. Även i Sverige har vi genomlevt några regnfattiga år, med åtstramningar i vattenkonsumtionen, som följd. För jordbrukare blir det svårare att odla och få bete till djuren. Hur kan vi säkra vår vattenförsörjning i ett varmare och mer oberäkneligt klimat, där vi kan räkna med blötare vintrar, fler skyfall och längre torrperioder på sommaren? Med hjälp av permakulturdesign kan vi på olika sätt möta denna utmaning och göra oss mer självförsörjande på vatten – lagra det när ett överflöd finns och använda det på ett effektivt och resurssnålt vis i tider av brist.

Permakulturdesign är ett verktyg för att skapa hållbara miljöer genom att ta utgångspunkt i principerna för hur naturliga ekosystem fungerar. Att designa med hjälp av permakultur syftar till att skapa system som kan tillgodose våra mänskliga behov samtidigt som betingelserna för allt annat liv upprätthålls och förbättras. Det första och mest basala behov som vi måste titta på är tillgången på vatten och hur vi bör handskas med det, antingen vi har för lite eller för mycket. I denna introduktionskurs får du lära dig grunderna inom permakulturdesign och hur du kan arbeta med vatten, i din trädgård eller på en större odlings-/betesmark. Vi tittar bland annat på:

  • Hur vatten rör sig i landskapet
  • Hur du placerar och bygger dammar och andra vattenreservoarer -Hur du bevattnar på ett resursbesparande vis
  • Hur du sparar vatten i hushållet
  • Hur du kan utnyttja låglänta, vattensjuka områden
  • Vilka växter som passar att odla på våta respektive torra marker

Kursen hålls på Ålgårds kvarn och såg och i den närbelägna ekobyn Utsikten på östra Orust. Som ett levande klassrum använder vi skogsträdgården mitt i ekobyn. Lärare på kursen är Rikard Wingård, certifierad permakulturdesigner och permakulturdiplomand samt projektledare för skogsträdgården.

Anmälan

Kostnaden för kursen är 1 000 kr, vilket täcker mat (tre luncher, två middagar och fika) och övriga kringkostnader. Anmälan görs via följande länk och genom att betala in kursavgiften till bankgiro 213-8402 eller swisha till 123 245 02 52 (glöm inte att ange namn): https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kurser/workshop---intro-till-permakulturdesign-med-sarskilt-fokus-pa-vatten-58539/. Ange om du är i behov av logi, så kontaktar vi dig med förslag. Tänk på följande:

  • Anmälan är bindande
  • Sista dag för anmälan är 26 juli
  • Kursavgiften återbetalas vid avanmälan före 7 augusti
  • Vid avanmälan efter 7 augusti sker ingen återbetalning av kursavgiften

Ålgård 445, 473 94 Henån

- / Kontakt: 070-340 29 98, mulm.permakultur@mail.com

Tillbaka..