Styrelsemöte 14 januari 2019

Styrelsemöte 14 januari 2019

Protokoll Styrelsemöte Permakulturföreningen i Sverige den 14 januari 2019

Närvarande: Chris, Eva, Hans, Kicki. Rikard fick förhinder, Jeff råkade missa.
Mötesledare: Hans
Sekreterare: Kicki

Formalia
Mötet börjar med Mårunda.

Föregående protokoll godkänns och läggs till hanlingarna.

Kommande möten. Det blir ev möte i Oslo 1-3 feb, därefter 18 feb kl. 18 (skjuts till 19 om Rikard inte kan tidigt) och slutligen, för denna styrelse, 15 mars, före årsmötet i Rikkenstorp.

1.Tidskriften, kontrakt samt rutiner i Sverige

Kicki har skickat ut två separata dokument: kontrakt samt rutiner i Sverige.

Styrelsen beslutar anta förslaget till kontrakt med Hans tillägg till den text som handlar om redaktionsrådet. Bilaga: separat dokument ”styrelsens förslag till kontakt med Lev Baeredygtigt om tidskrift 2019”

Texten om rutiner kommenteras positivt men med frågetecken för hur Lev Baeredygtigt kommer att ställa sig till näst sista punkten i sammanfattningen: om boken till nya medlemmar. Styrelsen tar med texten till Nordiska Mötet i Oslo och diskussionen om tidskriften där. Bilaga: separat dokument ”Rutiner för Permakultur Tidskrift i Sverige 2018-2019”

2. LAND
Chris meddelar att protokoll är på gång.

Daniel Larsson åtar sig att ta fram logga och göra grafisk design för LAND.

Helena och Chris kommer att åka till Växhuset för bedömning.

Styrelsens beslutar att bedömningsresor ersätts samt att två-tre timmar arvoderas , 350 kr/timme + moms. Den som inte har egen firma får max 999 kr och bara en gång per år.

3. Arbetsgruppsdokument

Föregående mötes beslut är fortfarande aktuellt att genomföra: Vi tittar var och en på arbetsgruppsdokumentet och skriver in avgränsningar för de grupper vi själva är engagerade i vid behov.

4. Årsmötet 15-17 mars

Chris informerar om kostander och faciliteter på Rikkenstorp. Vi beslutar att betala maten för alla deltagare under årsmöteshelgen.  Föredrag/aktiviteter som diskuteras är Via Campesina, visning av Rikkenstorp, skogsbruk, Permakulturprojekt i Ludvika mm. Vi startar vid 16-tiden på fredagen och slutar efter lunch på söndagen.

Hans har skapat ett dokument för verksamhetsberättelse på interna hemsidan. Kicki har skrivit om antal medlemmar och en del annat.

Uppdaterad text om årsmötet ska läggas in på hemsidan. Kicki och Chris.

Alla i styrelsen kontaktar Helena von Bothmer i valberedningen och meddelar om vi vill fortsätta eller inte.  Nordiska mötet är också ett bra tillfälle att prata om detta.

5. Nordiska mötet 1-3 februari

Vi uppdaterar oss om praktiskt och vem som kommer. Den lägenhet vi hyr för åtta personer är fullbokad. hans informerar oss om upplägg och program. Representanter för Finland och Lettland kommer till mötet.

6. Erasmus+ möten med UHR i Stockholm

Hans, Chris och Jeff tänker delta på möte i Stockholm inför Erasmus+ ansökan. Vi betalar resan för de som deltar 18 eller 28 januari. Det är öppet för fler att delta.

7. Medlemsskap i FOR 

Chris ska vara med på ett FOR-möte 24 mars och informera om vår förenings verksamhet.

8. Rapporter och ärenden från arbetsgrupperna

8.1. Hemsidan

Rikard har uppdaterat texter på hemsidan.

8.2 Mobilitet- och Samarbetsprojekt

Hans jobbar vidare med ansökan om Strategiskt partnerskap för Europeiska permakultur-nätverket, ett första projektförslag ska skickas in i dagarna.

skrev Kicki

som bara hörde och inte hördes under mötet – men det fanns chatt 🙂