Arbetsgrupper 2018

Medlemsinformation’s Docs 2018 Arbetsgrupper 2018

Begreppsgruppen: Helena, Chris och Rikard

Förslag att översätta Core concept cards, Design Attitude Ethics Methods Strategies, 189 kort https://www.dewpermaculture.com/coreconceptscards2

Looby Macnarmara sa till att det inte ska vara en rak översättning. Chris ska försöka få ihop en grupp som översätter tillsammans.

Tidskriften: Kicki, Margareta Odberger och Hans

  1. Kicki och Margareta fixar innehållet i Sveriges sida och eventuella artiklar
  2. Hans och Kicki förhandlar med Mira och Esben om samarbetet med tidskriften

Nyhetsbrev: Chris och Markus

Chris skriver och samlar material, Markus gör layout och skickar ut på e-post.

Regionkontakt: Kicki och Chris

Hemsidan, teknisk grupp: Jeff, Hans och Markus

Förslag till hur hemsidan ska göras om ska presenteras på nästa möte, 2 juli. Kostnadsförslag ska ingå. Kicki menar att pengar behövs satsas, upp till 10 000 kr för ett bestående grundläggande arbete.

Hemsidan, redatkörsgrupp: Rikard

Rikard lägger in på hemsidan.

Påpekades att verksamhetsplan för 2016 ligger på hemsidan, 2018 bör ligga där!

Utrensning av icke aktuellt material bör föras till arkiv även om det tar längre tid än att ta bort det.

Kommunikatörsgrupp: Kicki, Hans och Lillemor Lindskog

Aktiviteter på facebook och andra kanaler.

Internationellt samarbete: Jeff och Hans

Ecolise: Jeff är ny representant  till Ecolise under det gångna året, och konstaterar att kontakten mellan Ecolise och permakulturföreningen har en del utrymme för förbättringar (Robert Hall, ordförande, och Emilia Rekestad som formellt är föreningens andra representant till Ecolise, sitter båda i Ecolise styrelsen). Kicki pratar med Emilia om hur kontakten Permakulturföreningen och Ecolise bör vara. Kicki är ev. intresserad att vara med i Ecolise, tar upp det med Jeff.

Erasmus: Jeff och Hans har fått pengar för kompetensutveckling för permakuturlärare.

EuPN Hans representant, vill hitta ny partner efter Jeff som inhoppare. Jeff hoppar av Communication Working Group, ny representant behövs. Hans frågar Eva eller andra utanför styrelsen.

Nordiska institutet: Hans och Rikard

Helena von Bothmer är representant för diplomerade i nordiska institutets sekretariat.

Hans Ryding är representant för Permakulturföreningen och Rikard Wingård ersättare.

LAND gruppen

Chris Druid, Helena von Bothmer, Hanna Olovsson, Eva Rappe, Mireille Lundqvist Lewis, Andreas Jonsson och Hans Ryding

Information: land@permakultur.se

Chris anmodades att fråga alla om de vill vara med i gruppen.

Sex ansökningar till att vara LAND center har inkommit.

Rådgivare som bor i närheten bör bedöma platsen.

  • Grönt liv, Margareta och Christian Odberger, Huddinge, Stockholm: Bedömd som LAND startare
  • Bergsnäs gård, Dagara Grobald, Lönashult: Hans och Helena bedömer
  • Tullus lantliv, Eva Rappe, Nälden: Bedömd som LAND startare.
  • Borrabo, Ylva Arvidsson nära Falköping: Hanna och Hans bedömare. Behöver kolla om hon vill bli bedömd i år.
  • Växhuser, Ralf Palmpers, Mobodarne: Helena och Chris bedömer
  • Lövudden, Jan Berge: Bedömd som LAND startare. Rådgivare/uppföljning behövs.
  • Kosters trädgårdar, Helena von Bothmer: ackrediterat LAND center

Permakultur kan betala bedömningsresor för att bedöma/godkänna LAND centra.

Beslutades ha ett LAND nätverksmöte och styrelsemöte på Kosters trädgårdar i oktober v 42-43 (eventuellt utan Hans som är borta hela oktober, men kan ev. vara med på zoom). Helena och Chris organiserar program och ekonomi, vissa pengar finns i LAND projektet.

”Facebook sluten grupp samarbete funkar mkt bra” – är detta korrekt? Vilka är aktiva? Ska det var i samband med LAND eller kommunikatörsgruppen?

Registergrupp Kicki

Har ej hunnit med att få till ett bättre regionalt register, jobbar med GDRP och

ska informera medlemmarna samt på hemsidan ska nya medlemmar få klicka för att godkänna det vi registrerar.

Diplomeringsgrupp Hans (kontaktperson, representant Nordiska institutes sekretariat) och Rikard (ersättare Nordiska institutes sekretariat)

Kompetensutveckling för lärare: Hans och Jeff

Holma folkhögskola Kicki och Hans

Ekonomi Kicki och Hans

Agroforestrygruppen verkar död, föreningen betalar medlemskap i Agroforestry nätverket.

Biokolgruppen inte aktiv Lillemor initierade, Rikard och Chris intresserade. Rikard träffar Lillemor snart och tar upp gruppen