Utbildning inom permakultur

Enligt internationell standard finns det olika kurser man kan gå för att lära sig om permakultur. På en Introduktionskurs får man en inblick i vad permakultur handlar om men om man på riktigt vill förstå och få en grundlig start för att komma igång, så rekommenderar vi en PDC-Permaculture Design Course. Efter att man gått en PDC kan man vidare fördjupa sina kunskaper genom att Diplomera sig inom ämnet. Vi rekommenderar även att du kompletterar dessa teoretiska studier med praktiskt arbete inom verkliga Permakulturprojekt. Här nedan beskriver vi kortfattat vad de olika kurserna och diplomering går ut på.

Introduktionskurs

Kortare helgkurser som ger en introduktion till permakulturkonceptet. Ibland kombinerade med praktiska kurser som trädgårds- eller stadsodling. Även föredrag på enstaka timmar erbjuds. Alla kurser hålls av certifierade permakulturister.

PDC-Permaculture Design Course

En PDC är en kurs i permakultur där man får en övergripande inblick i permakulturens alla delar och får möjlighet att öva på att designa med permakultur. En PDC ska innehålla minst 72 timmar av utbildning eller praktisk träning (oftast längre) och bygger på en läroplan som är desamma över hela världen. Det var Bill Mollison som från början utarbetade kursinnehållet för en PDC, som i princip följer kapitlena i hans bok Permaculture: A Designers´Manual.(exempel på Toby Hemenways PDC curriculum nedan). Numera är kurserna mer anpassade till olika kulturer och klimat och olika lärare väljer att fokusera på olika ämnen. Grunden är dock densamma och några av de ämnen som kan ingå i en PDC är:

Etik & Designprinciper – Designmetodologi – Jordbiologi – Vatten – Småskalig ekologisk odlingTräd – Skogsträdgård – Mönsterspråk i naturen – Avfallshantering/KomposteringKlimat & Mikroklimat – Energi – Ekologiskt byggande – Djurvård – Biodling Stadsekologi – Gröna pengar – Ekobyar – Beslutsfattande – Holistic Management

Upplägget varierar från distanskurser med flera helger till utspridda över tid, till 2 veckors intensivkurser. Efter godkänt deltagande och efter redovisning av den obligatoriska designuppgiften i slutet av kursen, tilldelas deltagarna ett certfikat i permakulturdesign, Cerificate of Permaculture Design. Kurserna är alltid godkända av en diplomerad lärare, dvs en lärare som innehar Diplom. För att hitta en kurs som passar just dig titta under Kurser och läs respektive kurs innehåll och schema.

Diplomering

Om du vill utöka dina studier och din praktiska skicklighet inom permakultur, kan du ansöka om att få detta erkänt och formellt intygat genom diplomering av Nordiska Institutet för Permakultur. Efter godkänt arbete och presentation tilldelas du ett Diplom i Permakulturdesign. Diplomeringsprocessen i permakulturdesign bygger på självstyrd planering och lärande. Det är alltså en process där du själv väljer vad och hur du vill fördjupa dina kunskaper. Hur lång tid du behöver för att diplomera dig är individuellt, men minst 2 års arbete efter du blvit certifierad permakulturdesigner krävs för att kunna ansöka om diplomering.

Du kan läsa mer om diplomering, inkl. listor på diplomerade och diplomander i Sverige, på Nordiska institutets hemsida.

Diplomering och PDC

För att anordna Permakulturdesignkurser (PDC) i Sverige så ska man vara diplomerad eller samarbeta med någon som är diplomerad, som kan godkänna innehåll och upplägg på kurserna. Anledningen till att det är så är för att säkerhetsställa en viss standard och kvalitet.

Om du vill arrangera en PDC i Sverige, och vill veta mer om vilka diplomeringar som Permakultur i Sverige erkänner, o.s.v. så skicka e-post till diplom@permakultur.se