Nordiska institutet för permakultur

Det nordiska institutet för permakultur ansvarar för att stödja uppbyggandet av fördjupade kunskaper kring permakultur i de nordiska länderna och permakultur i nordiska klimat och sammanhang. Det gör Nordisk institutet främst genom sitt diplom-system....

EuPN – Europeiska Permakulturnätverket

EuPN, det Europeiska permakulturnätverket, finns för att gynna etablering och tillväxt av permakulturorganisationer runt om i Europa, och att gynna utbyte och gemensamma projekt och standarder för bl.a. permakulturutbildning och ledarskap inom permakultur. Nätverkets...