Välkommen till föreningen Permakultur i Sverige

Föreningen Permakultur i Sverige jobbar för att visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt samt arbetar för att anpassa och utveckla permakultur under svenska förhållanden. Vi förmedlar även kontakter och stöd vid igångsättning av enskilda projekt i städer och på landsbygden.

Vad är permakultur?
Ordet står för PERMAnent AgriCULTURE; långsiktigt uppbyggande. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Kärnan i permakultur är ett designverktyg. Det är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Begreppet Permakultur myntades av Bill Mollison (läraren) och David Holmgren (studenten) i Australien på 70-talet som en reaktion industri-jordbruket som kan förstöra en känslig jord inom något tiotal år.

Designen används för att planera mänskliga aktiviteter bättre, för att tänka igenom energi-flöden och kanske till och med bygga upp energin på ett projekts plats. Permakultur är ett samarbete med naturen, med omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt positivt beroende i kvarter, byar och företag…

1981 belönades Bill Mollison med Right Livelihood Award (alternativa Nobelpriset) för sina idéer.

“Permakultur som designsystem innehåller inget nytt. Permakultur organiserar det som alltidexisterat på ett sätt som sparar energi eller till och med genererar mer energi än det förbrukar.Det som verkligen är nytt, och ofta blir förbisett, är att system för mänsklig bosättning,baserat på sunt förnuft är i sig självt revolutionerande.”
~ Bill Mollison

 

Kommande aktiviteter

Start
20
Mar2015
Slut
20
Mar2016

72-timmars Skogsträdgårdskurs, Stjärnsund, Södra Dalarna

På den här kursen lär du dig allt som behövs för att kunna etablera en egen skogsträdgård eller vidareutveckla en befintlig, samt att sköta den för att få ut en hög och varierad skörd av fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter.

Vart: Stjärnsund, Södra Dalarna

Mer information...

Start
02
Feb2016
Slut
12
Jun2016

Skogsträdgårdsodling - kurs i Stockholm

Design, planering, anläggning, skörd och förädling

Vart: Folkuniversitetet Stockholm

Mer information...

Start
07
Feb2016
Slut
03
Apr2016

Kurs i odling och permakultur, distans, 2016 del1

En kurs om praktisk permakultur, ett sätt att komma igång och följas åt gemensamt under året med webinar, videos, privat facebooksida får tips och frågor mm.

Vart: Webbaserad kurs

Mer information...

Start
02
Apr2016
Slut
03
Apr2016
Start
09
Apr2016
Slut
05
Jun2016

PDC-Certifieringskurs i Stockholm

Grundkurs i permakultur

Vart: Ga Enskede, Stockholm

Mer information...

För fullständig lista över aktiviteter, klicka här